Selvom DIKU er ved at blive spredt og nogle forskere er blevet placeret på Amager og HCØ, befinder de fleste sig stadig i hovedbygningen på Universitetsparken 1, København Ø.

Ved indgangen bydes man velkommen af to store bronzestøbte versioner af Adam og Eva. Bygningen er det tidligere anatomiske institut, men benyttes i dag af de omkring 1200 datalogistuderende og ca. 35 internationalt anerkendt videnskabeligt ansatte. I instituttets bygninger udføres forskning og undervisning i allerhøjeste kvalitet, der bidrager med den nyeste datalogiske viden i Danmark, Europa og Verden.

Bygningen har 4 etager, samt en gigantisk kælder med lange tunneler og det kan være svært at finde rundt.
På siden Find rundt findes en beskrivelse af hvordan lokalenumrene skal forståes og hvor man finder de vigtige lokaler på DIKU.

Videre læsning

Herunder findes meget af det, der vedrører det fysiske studiemiljø på DIKU:

Se også Bureaukratiet for praktisk information om det der foregår på instituttet.

Begreber på DIKU

VIP

Videnskabeligt Personale - dem der står ved tavlen til forelæsningerne. Adjunkter, lektorer, professorer og den slags.

TAP

Teknisk Administrativt Personale - dem der sørger for at instituttet, fakultetet og universitetet fungerer. Man møder dem bla. i 1. dels administrationen, informationen og i EDB-afdelingen(?).

Vidste du...

... at auditoriet Lille UP1 var dissektionssal dengang DIKUs bygning ladge hus til anatomisk institut, derfor risten i gulvet.

... at søjlerne i kantinen faktisk er runde indeni.

... at der ikke er en hemmelig gang til Rigshospitalet, men engang var en elevator til kadavere i Lille UP1.