Datalogisk Studenterforening / Studenterråd / Fagråd

Er du studerende på DIKU, er du automatisk medlem af Datalogisk Studenterforening (DSF). DSFs primære rolle er at fungere som paraply for sociale grupper og foreninger på DIKU, at arrangere begivenheder, samt at fungere som fagråd for datalogi.

Bestyrelsen for Datalogisk Studenterforening hedder Datalogisk Studenterråd (DSR) og fungerer samtidigt som datalogisk fagråd. Fagråd på universiteterne er de steder hvor man kan finde repræsentanter for studerende i forbindelse med studenterpolitik eller institutudvalg.

Du kan læse mere om studenterpolitik på KU i menuen.

Hvis du vil være aktiv i fagrådet, er det nemmest at skrive til fagrådet (fagraad @ diku.dk) og sige hej, eller ved at tilmelde dig mailinglisten på https://lists.diku.dk/mailman/listinfo/fagraad (kræver KU-login). Så får du mulighed for at koordinere aktiviteter på DIKU sammen med andre engagerede studerende.

Datalogisk Studenterråd er desuden ansvarlig for distribuering af PROSAs støttepulje til fremmelse af studiemiljøet.

Datalogisk Studenterråd har årlige generalforsamlinger og en statut (foreningsvedtægter). Vi har desuden en formand og en kasserer.

DSF? DSR? Fagråd? W00t?

Termerne "DSF", "DSR" og "fagrådet" bruges i flæng, og i de fleste tilfælde menes "DSR", som er bestyrelsen for DSF og fungerer som fagråd på DIKU.

Fagrådet er desuden at finde på Facebook.