De fleste nyuddannede bruger lidt tid på at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I tiden før det første job kan pengene hurtigt blive små, når SU’en først er stoppet med at rulle ind på bankbogen. Det er derfor en god idé at melde sig ind i en a-kasse som nyuddannet. Så har du et forsørgelsesgrundlag, imens du finder det rigtige job.

Hvad er en a-kasse egentlig?
En a-kasse – arbejdsløshedskasse – er en privat forening af lønmodtagere. Ligesom i fagforeningen er medlemskab frivilligt. Bliver du ledig, sikrer a-kassen dig økonomisk i form af dagpenge, herunder supplerende dagpenge ved deltidsarbejde. Betingelsen er, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvad kan en a-kasse tilbyde?
Ud over at udbetale dagpenge kan a-kassen f.eks. tilbyde:

 • Informationsmøder om dine rettigheder og pligter som dagpengemodtager.
 • Personlig vejledning og rådgivning om jobsøgning.
 • Jobtilbud, der matcher dine faglige kompetencer.
 • Dagpenge i op til tre måneder, hvis du søger job i et andet EØS-land (EU-lande, Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein).
 • Dagpenge under ferie.
 • Administration af efterløn.
 • Udbetaling af aktiveringsydelse og børnepasningsorlov.

Særlige rettigheder som nyuddannet
Melder du dig ind i PROSAs a-kasse som nyuddannet, sikrer du dig samtidig:

 • Ret til at modtage dagpenge senest 1 måned og 1 dag efter eksamensdagen ved ledighed
 • Ret til dagpenge med satsen for nyuddannede
 • Ret til feriedagpenge i op til 3 uger
 • Adgang til efterlønsordningen

Dagpenge når du er ledig
Som ledigt medlem har du ret til dagpenge. Niveauet for dagpenge ligger et pænt stykke over kontanthjælpen, som du alternativt kan få, hvis ellers dine økonomiske og personlige forhold tillader det. PROSAs a-kasse stiller i modsætning til kommunen ingen spørgsmål, om du er gift, har en opsparing, ejer din bolig mv. Vi udbetaler dig dagpenge, når du er uden arbejde og trækker ikke andet fra end eventuelle arbejdstimer.

Særlige regler for indmeldelse af nyuddannede
På grund af de særlige optagelsesregler for nyuddannede er du berettiget til at få penge efter kun en måned og en dags medlemskab af PROSAs a-kasse. Normalt skal man som minimum være medlem af en a-kasse i et helt år for at opnå dagpengeret.

Som nyuddannet er der nogle særlige optagelsesregler, som det er vigtigt, at du overholder.
De særlige optagelsesregler kræver, at vi har modtaget din ansøgning om optagelse senest 14 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse. Få svar på flere spørgsmål her.

Har du mere end et år tilbage af studiet og er under 30 år, når du bliver færdig, så kan du undgå karensmåneden og få dagpenge med det samme. Læs mere her.

Hvis du overholder 14 dages-reglen for optagelse, har du ret til dagpenge på dimittendsats i tilfælde af, du ikke får job med det samme. Se hvad satserne er her.
Har du studiejob, kan det få indflydelse på din dagpengeret, så kontakt os og hør, hvordan du sikrer dig bedst muligt i den situation.

Specialister i it-arbejdsmarkedet
Du får den bedste service i PROSAs a-kasse, eftersom vi kun optager it-professionelle og arbejder tæt sammen med PROSAs fagforeningsdel. Vi er eksperter i de særlige regler, der kan have betydning for dig, og de særlige forhold, der gør sig gældende på it-området. Kontakt os på tlf.: 33 36 41 41 og tal med vores medarbejdere.
Læs mere om, hvordan du som nyuddannet skal forholde dig på www.prosa.dk/dim.