DIKU har i vidt omfang et noget specielt sprog. Noget af det er fælles med den almene universitetskultur, mens andet ikke ses noget andet sted. Nedenfor er en liste over de mest hyppige begreber - tilføj gerne dine egne.

Ordbogen

 • Absalon: Indholdsstyrings-system brugt af KU til at køre sine kurser.
 • Amanda: Betalingsmaskinen i kantinen.
 • Computer: Se datamat.
 • Datamat: Forkortelse af databehandlingsmaskine.
 • Debian: En avanceret Linux-distribution, fortrinsvist brugt til servere og som arbejdsmiljø til erfarne brugere.
 • Dekan: Leder af et fakultet.
 • Dell: Datamat til studerende der ikke har råd til en Thinkpad.
 • Distribution: Se Linux-distribution.
 • ECTS: En numerisk angivelse af ens position i studieforløbet. Et kursus giver normalt 7,5 ECTS. Det kræver 180 ECTS at få en bachelorgrad, og 300 ECTS at få en kandidatgrad. .
 • Eduroam: Det primære trådløse netværk på Københavns Universitet. Benytter kryptering og kræver brug af korrekt brugernavn og løsen.
 • Emacs: Det Sande Tekstredigeringsværktøj. Modstykke til vi.
 • Fastpladelager: En enhed indeholdende en stabel af roterende magnetiske plader, på hvilke digital data kan lagres uden konstant brug af strøm.
 • Gensidig rekursion: Se rekursion, gensidig.
 • Harddisk: Se fastpladelager.
 • HCØ: H. C. Ørsted-instituttet, hjemsted for matematikere, kemikere, fysikere og andet naturvidenskabeligt rakkerpak. Ifølge planerne, fremtidigt hjem for DIKU.
 • LaTeX: Et formatteringssprog der bruges til de fleste rapporter på DIKU.
 • Løsen: Dansk for password.
 • NBI: Niels Bohr Instituttet - spænder over astronomi, geofysik, nanofysik, partikelfysik, kvantefysik og biofysik. Holder hjemme på HCØ.
 • KU: Københavns Universitet.
 • Lille UP-1: Det lille auditorium på DIKU. UP-1 står for "Universitetsparken 1".
 • Linux: Operativsystem (eller strengt taget, kernen til et operativsystem) der bruges af såvel DIKUs egen EDB-infrastruktur, som mange studerende på deres mappedatamater.
 • Linux-distribution: En kombination af det grundlæggende GNU/Linux system med faciliteter til at installere og opdatere programmer. En Linux-distribution udgør hvad de fleste opfatter som et funktionsdygtigt operativsystem. Ubuntu er den mest udbredte distribution blandt nye studerende.
 • Macintosh: Datamat for studerende der værdsætter børstet stål. Væsentligt bedre end en Windows-datamat, men ikke helt på højde med en ThinkPad kørende en Unix.
 • MacOS X: Operativsystem produceret af Apple til brug på Macintosh-datamater.
 • Mappedatamat: En bærbar datamat der kan klappe sammen om sig selv, og således har visse fysiske ligheder med en papirsmappe.
 • Password: Se løsen.
 • Rektor: Leder af hele universitetet.
 • Rekursion, gensidig: Se gensidig rekursion.
 • RKG: RusKursusGruppen på DIKU, ansvarlig for at afholde ruskursus og andre aktiviteter.
 • Rustur: Et absolut must for at sikre dig success i din tid på DIKU.
 • Shell: En kommandofortolker til et operativsystem.
 • Store UP-1: Det store auditorium på DIKU.
 • SunRay: Typen af terminal der bruges på DIKU.
 • Terminal: Den type arbejdsmaskine, som DIKU stiller til rådighed.
 • Thinkpad: Foretrukkent arbejdsværktøj blandt dannede dataloger.
 • 'vi': Hedensk tekstredigeringsværktøj. Modstykke til Emacs.
 • Unix: Fonetisk ordspil på "kastreret Multics". Operativsystem fra 1970, hvis idéer danner grundlag for det Linux der i dag bruges på DIKU.
 • Ubuntu: Ældgammelt afrikansk ord der betyder "Jeg kan ikke finde ud af at installere Debian". Meget udbredt blandt nye Linux-brugere.
 • Unix-lignende: Betegnelse for et operativsystem der minder om Unix. Linux og MacOS X er begge Unix-lignende.
 • Windows: Er for en ny datamat hvad sammenkrøllede aviser er for nyindkøbte sko.
 • Wireless DIKU: Åbent (læs: usikret) trådløst netværk på DIKU.