RusKursusGruppen på DIKU er en forening, som arrangerer rusture for nye studerende hvert år. Medlemmerne af foreningen er selv studerende, og arbejdet de udfører er frivilligt og bærer kun lønnen i sig selv.
De kaldes rusvejledere, eller slet og ret RKG'ere, og nyder alene i den sammenhæng generelt stor respekt fra deres medstuderende. Ikke mindst de nye årgange, som de hjælper til at føle sig velkomne og få en god start på studiet.

Folk i RKG

RKG'erne er en broget flok af både nyere og ældre studerende, der alle arbejder for at nå det mål, og hvert år kommer nye til. Nogle er 1. årsstuderende, der selv har haft en skøn rustur og tid på studiet og gerne vil føre den tradition videre. Andre er på 2. eller 3. år og har haft behov for at få skrabet noget ECTS sammen før de deltager i foreningsarbejde. Andre igen er endnu ældre studerende, som kender flere RKG'er i forvejen og får lyst til at være med, eller som har været ude et par år og lige vil tage en enkelt tur til.

På denne måde bliver RKG et skønt miskmask af skønne mennesker, der alle har samme ønske, og sammensætningen af RKG varierer så meget at hvert år byder på nye måder at samarbejde på og nye indgangsvinkler til at lave rustur.

Arbejdet i RKG

Det primære formål med foreningen RKG er naturligvis at afholde selve rusturen, som ligger i slutningen af august (som regel uge 34). Turen er blevet planlagt på et weekendseminar (også kaldet "3. nar") og i ugen før selve turen (også kærligt kaldet "panikugen"), som derudover bliver brugt til forberedelse. Her arbejder vejlederne tæt sammen om at få de sidste ting på plads, så færrest mulige ting overlades til tilfældighederne.

Seminarer i RKG

Inden 3. nar og de to vitale rusuger er der dog sket meget andet i RKG. Som navnet antyder, er 3. nar nemlig ikke det første af slagsen. Der bliver afholdt et 1. nar, hvor årets RKG-forening samles, ude i noget natur et sted, og hygger sig. Denne tur har to vigtige formål. For det første skal RKG introduceres for nye medlemmer, og for det andet skal ny medlemmer introduceres for RKG. En weekendtur i det grønne giver et godt indtryk af hvordan det er at være vejledere sammen.
Imellem 1. og 3. nar ligger endnu et weekendseminar (surprised?). Her diskuteres generelle og principielle emner vedr. rustur, og alle opfordres til at give deres mening til kende om hvad som helst, der angår rusturen. Det er også på dette 2. nar at vejlederne deles i hold, da der som regel er for mange nye studerende til at de kan være med på samme rustur allesammen, og de forskellige vejlederhold tager senere på hver deres 3. nar.

Derudover i RKG

Weekendseminarene er de vigtigste aktiviteter i løbet af RKG-året før rusturen, og alle vejledere bør være med. Men som regel kan RKG ikke holde sig adskilt udenfor disse arrangementer, og der afholdes derfor også forskellige 1-dags aktiviteter fordelt ud over året. Det kan være en tur i zoologisk have, en skattejagt i S-tog, eller andre succesfulde traditioner. Ofte kommer nye idéer til socialt samværd til, og sjældent kan RKG'erne holde sig væk.
I det hele taget er RKG en uhyre social forening, hvor man uundgåeligt får dannet sig et stort netværk af skønne, positive (og pissestive) medstuderende, der er med til at gøre hver dag på DIKU en smule sjovere derefter.

Det er dog ikke det eneste man får ud af at være RKG'er. Gennem det tætte samvær bliver man bedre til at samarbejde med andre, og muligheden for at tage ansvar i den grad man har lyst, uden risiko for at blive ladt i stikken, giver gode planlægningsværktøjer med i rygsækken.
Men først og fremmest er det en hyggelig og relevant studieaktivitet, der gennem årene har holdt medlemmer fast i adskillige år i træk.

Hvis du vil høre mere

Kom til informationsmøde i januar eller februar - der vil blive sat plakater op.

Kontakt RusKursusGruppen på email: rkg@dikumail.dk.

Hiv fat i en af dine egne rusvejledere på instituttet.