Dikutal er en uofficiel hjemmeside for studerende på Datalogisk institut, Københavns Universitet (DIKU). Dikutal drives under ansvar af "Foreningen for varetagelse af DIKUs studenterwebportal af 2007". Indholdet på dikutal.dk skal derfor ikke anses som officiel information fra DIKU. For officiel information om DIKU se diku.dk.

Om dikutal

Dikutal er webportalen for de datalogistuderende på Københavns Universitet. Dikutal er en dynamisk webportal under konstant udvikling, så den hele tiden tilbyder de funktionaliteter, de studerende har behov for. Dikutal indeholder bl.a. forum, kalender, nyheder, billedarkiv og informationssider. På baggrund af konkurrencer, forumindlæg, polls og evalueringer udvikles dikutal til at være et moderne virtuelt studiemiljø med alt hvad en datalogistuderendes hjerte kan begære.

Dikutal drives af bestyrelsen for "Foreningen for varetagelse af DIKUs studenterwebportal af 2007". Alle studerende på DIKU er medlem af foreningen. Således er dikutal for, af og til de studerende på DIKU.

Bag dikutal

Dikutal er resultatet af et stort arbejde af dels foreningens ansatte og den frivillige bestyrelse for foreningen. For tiden har foreningen to ansatte, en redaktør og en webudvikler, og en bestyrelse bestående af syv personer, inkl. en formand - se foreningens personoversigt.

Historien bag dikutal

Idéen om dikutal opstod kort før sommeren 2007, hvor foreningens første formand ansøgte KUs Studiemiljø Innovationspulje om penge til at starte en webportal for de studerende på datalogi på Københavns Universitet. Der har tidligere været gjort forsøg på at starte websider for de studerende, senest ved initiativ af Datalogisk Fagråd på siden diku.info. Hver gang har forsøgene dog lidt under ikke at være tilstrækkeligt opdateret eller ved at være dårligt tilknyttet de studerende.

Dikutal er altså forsøget på at skabe en helt ny webportal for de studerende på DIKU, uden de fejl tidligere forsøgt har haft og med et solid fundament bag.

Med planerne om at etablere en studenterforening på datalogi til at inddrage de studerende og under betingelse af, at der kunne hentes tilsvarende beløb i medfinansiering, modtog foreningens formand lovning på 30.000 kr fra KUs Studiemiljø Innovationspulje. DIKU bidrog med tilsvarende 30.000 kr og dermed lå et opstartsbeløb på 60.000 kr.

I september 2007 blev der på en stiftende generalforsamling startet en ny studenterforening - "Foreningen for varetagelse af DIKUs studenterwebportal af 2007" - og valgt en styrelse på 7 person med Dirk Hasselbalch som formand. Med de 60.000 kr kunne foreningen påbegynde konkurrencer til inddragelser af studerende i udformning af portalen. Bl.a. var valget af navnet dikutal resultatet af en konkurrence. Først blev en webudvikler og senere en redaktør ansat til at sikre livet og udviklen af dikutal. En designer blev hyret til design af logo og dikutals udseende. Alt dette blev sat i værk med deadline for dikutal den 14. februar 2008 kl 16:00.

Sideløbende skal foreningen søge yderlig støtte til driften af dikutal, hvilket blandt andet bestået i kontakt til fagforeninger, virksomheder, fonde mv.

Sådan drives dikutal

"Foreningen for varetagelse af DIKUs studenterwebportal af 2007" ledes af en bestyrelse der mødes med jævne mellemrum. Bestyrelsen har ansvaret for foreningen mellem generalforsamlingerne og er dem, der tager større beslutninger om dikutal, ansætter og afskediger medarbejdere, søger støtte til foreningen, vedtager budget og arbejdsplan og meget andet. Se desuden bestyrelsens wiki.

Samarbejdspartnere og støtte

Uden støtte fra følgende partnere, fonde og puljer var dikutal aldrig blevet en realitet: