Dato: 
29. August 2014 - 13:00 - 14:00

Hej studerende

Det er blevet tid til den årlige (forsinkede) generalforsamling i foreningen bag Dikutal . I Dikutal er alle studerende med tilknytning til DIKU stemmeberettigede.

Det foregår fredag d. 29. august kl. 13:00 i Kantinens hyggehjørne. Der vil være KAGE.

Hvis der er yderligere punkter der ønskes på dagsordenen bedes disse sendes til dikutal@dikutal.dk senest d. 8. august (tre uger før generalforsamlingen).

Vores vedtægter findes på .

Dagsorden:

1. Formalia
- Valg af dirigent
- Valg af stemmetællere
- Valg af referent
- Godkendelse af dagsorden
2. Indkomne forslag
3. Opløsning af Dikutal [1]
- Opløsning
- Ekstraordinær generalforsamling
4. Valg til bestyrelsen (ikke relevant med opløsning)
5. Valg af revisor (ikke relevant med opløsning)
6. Godkendelse af regnskab
7. Evt.

[1] Opløsning af Dikutal:

Niels G. W. Serup og Martin Dybdal har foreslået at opløse Dikutal, jvf. §14 af Dikutals vedtægter. Dette er fordi Dikutal har været dødt i lang tid. Opløsningen kræver at:

1. 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ved generalforsamlingen.

2. 2/3 af bestyrelsen eller 10 stemmeberettigede stemmer for at holde en ekstraordinær generalforsamling tidligst 1 måned senere.

3. Der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

4. 2/3 af de stemmeberettigede på den ekstraordinære generalforsamling stemmer for opløsningen.

--
V.h. Niels
På vegne af Dikutal

RasmusWriedtLarsen
Offline
Sv: Dikutal indkalder til generalforsamling

Hvad kommer der så til at ske med dikutal og QA?

runejuhl
Offline
Sv: Dikutal indkalder til generalforsamling

...og karriere-sektionen?